Semikolon

Semikolon markerer et ophold i en tekst. Du kan sige, at opholdet er kortere end et punktum og længere end et komma. Du kan sætte semikolon mellem to helsætninger, der hører specielt meget sammen. Så meget, at du altså ikke kan “nænne” at adskille dem med...

Punktum

Punktum afgrænser og afslutter selvstændige, eller forholdsvis selvstændige, dele af en tekst, først og fremmest helsætninger. Derfor er punktummet et meget vigtigt tegn. Det viser nemlig, hvornår en sætning slutter, og en ny begynder. Når punktum slutter en sætning,...

Komma

I store træk bruges kommaet til at vise, hvad der skal adskilles, og hvad der hører sammen inden for et punktum. I praksis bruges kommaet dog til så mange forskellige ting, at det er umuligt at udpege en fællesnævner for de kommaer, der skal sættes i en tekst....

Kolon

Som tegn viser kolon fremad i teksten. Kolon bruges foran direkte tale, opremsning eller foran en uddybende forklaring, fx Han sagde: “Der skal ikke altid skrives med stort efter kolon”. Syntaksis udbyder fire typer teksthjælp: tekstforfatter, redaktør,...

Bindestreg

Bindestregen “binder noget sammen”, og der skal således ikke være luft mellem bindestregen og de ord eller tegn, den forbinder. Nogle gange skal du bruge bindestreg, andre gange kan du bruge bindestreg. Skal Du skal bruge bindestreg i følgende...

Apostrof

Apostroffen bruges til mange forskellige formål på dansk. Primært sætter vi apostroffer, hvor noget er udeladt, eller når vi tilføjer en endelse på visse fremmedord. I nogle tilfælde skal du bruge apostrof, og andre gange kan du bruge apostrof. Desuden er der...