Et udsagnsord (verbum) er passivt, når det ikke har nogen aktør; altså når der ikke er nogen, der “gør” udsagnsordet. Tag fx sætningen “Hermed fremsendes kopi af kontrakten som aftalt”. Her er det ikke tydeligt, hvem der fremsender kontrakten. Som modtager kan vi dog hurtigt se på brevhovedet eller på underskriften, hvem der er afsender. Men de passive udsagnsord er med til at lægge distance mellem afsender og modtager og gør teksten upersonlig og formel.

Når der er mennesker til stede i en tekst, bliver teksten mere levende, og dialogen tættere. Vær derfor ikke bange for at bruge “jeg”, “vi”, “du”, “jer” og andre personlige stedord. Sætningen, som vi nævnte tidligere, kan vi fx omskrive til: “Jeg sender dig her din kopi af kontrakten, som vi aftalte” eller “Du får her en kopi af kontrakten, som vi aftalte”.

Hvordan skrives passivt?
Den mest udbredte passivform er den, hvor udsagnsordet ender på -s, som fx skrives, sendes, aftales, indgås, opfordres osv. Der er dog også andre passivformer. Sætningen fra før bliver eksempelvis ikke mere aktiv, hvis man i stedet skriver “kopi af kontrakten bliver hermed fremsendt som aftalt” eller “kopi af kontrakten er fremsendt som aftalt”, fordi der i sætningerne stadig ikke er nogen, der fremsender eller har fremsendt.

Bydeform (imperativ) bliver somme tider forvekslet med passivform, fordi der heller ikke er nogen synlig aktør til udsagnsord i bydeform. I sætningerne “skriv aktivt”, “undgå passivformer”, “send kontrakten”, “hav det godt” er det underforstået modtageren, der opfordres til at gøre noget. Man kan således sige, at bydeformen har en indbygget, implicit aktør. Bydeform er altså ikke en passivform.

Passiv er ikke forbudt
Som altid er sproget en smagssag. Det gælder også skriftsproget, og de gode råd her er ikke ment som mere end det. Gode råd. I nogle tilfælde kan det naturligvis være en fordel at bruge passivformen. Hvis man fx ikke ved – eller utvetydigt vil udtrykke – hvem der gør hvad. Samtidig er godt sprog et varieret sprog, og her kan passivformen hjælpe med at skabe variation.

Det er derfor ikke strengt forbudt at skrive passivt, men det skal gøres med omtanke. Meningen med denne artikel er således ikke en løftet pegefinger, men mere at gøre dig bevidst om de passive udsagnsords funktion og ulemper. Så er resten op til dig!

Få 7 gode skriveråd

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og modtag vores 7 bedste skriveråd direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding. Vi har sendt dig en bekræftelsesmail.