Er det godt at blive skamrost?

Er “skamrose” blevet et nyt pendulord? Jeg tænker på brugen af ordet i betydningen en stor og velfortjent ros (fx i denne overskrift fra JyllandsPosten: “Amerikansk avis skamroser ‘Borgen'”), mens ordbogen angiver følgende betydning...

Forfordele

Betyder forfordele, at nogen får mere eller mindre end andre? Det er danskerne helt uenige om. Der er en ældre betydning og en nyere, som i dette tilfælde ikke er så ny endda. Man mener, at den nye betydning af ordet er opstået i 1950’erne. Den ældste betydning af...

Bjørnetjeneste

Den ældste betydning af ordet bjørnetjeneste er: “handling, som er velment, men som gør mere skade end gavn”. Denne betydning er efter en fabel af La Fontaine om en bjørn, der vil jage en flue væk fra sin sovende herres pande, men kommer til at slå ham...