Hvor skal der være komma i denne sætning (efter de gamle regler)? Så det eneste han spiser er det daglige måltid han får i skolen.

De korrekte kommaer skal placeres sådan (efter de gamle regler): “Så det eneste, han spiser, er det daglige måltid, han får i skolen.”

  • “det eneste” er grundled i første sætning, “er” er udsagnsleddet.
  • “han” er grundled, “spiser” er udsagnsled.
  • I sidste sætning er “han” grundled og “får” udsagnsled.