Quiz: Enten-eller eller både-og?

Quiz: Enten-eller eller både-og?

Mange danske ord kan staves på flere måder ifølge Retskrivningsordbogen. Du kan mene, at valgfriheden er forvirrende, befriende eller dybt irriterende. Uanset hvad kan du her teste dit kendskab til de forskellige tilladte stavemåder (pr. maj 2020). Prøv vores...

I – med stort og småt

I er et meget lille ord, men det kan godt stå alene. Derfor skal i dag, i morgen, i går, i alt, i øvrigt, i gang, i orden, i hvert fald osv. være i to ord – altid! Ifølge skal derimod i ét ord, medmindre det bliver brugt i betydningen: “Jeg var i følge med...

De eller dem?

Skal der stå “de” eller “dem” i sætningen: “Der blev ikke taget hensyn til de/dem, som var direkte implicerede i sagen”? Hovedreglen er, at man skriver de, når de er grundled (subjekt), og dem i alle andre tilfælde. Derfor skal det...

Udråbstegn

Udråbstegn bruges for at vise, at noget er ment som et udråb, en ordre eller et ønske, fx “Hej!”, “Av!”, “Kom her!”, “Hvem der bare havde tid til en pause!” I et brev eller en mail til en kunde er det derfor sjældent...

Tankestreg

Tankestregen bruges først og fremmest omkring indskud, fx “Vi kan – som noget nyt – levere varerne på din adresse.” Og foran tilføjelser, fx “Hun ønsker sig et kæledyr – mest af alt en kanin.” Der er luft på begge sider af en tankestreg, og i...

Smileyer og kreativ tegnsætning

På skrift kan det være svært at udtrykke fx humor, ironi og sarkasme. Derfor bruger mange kreativ tegnsætning i form af smileyer [;o)], emojis og andre stemningskommentarer [*s* = smiler]. På den måde kan du nedtone alvoren i det, du skriver; men kreativ tegnsætning...