Tina Reichstein (direktør)

Tina er cand. mag. i dansk og retorik og en erfaren underviser og formidler inden for dansk sprog og kommunikation. Hun stiftede Syntaksis i 2004 og har derudover bl.a. været ekstern lektor på studiemønstret sproglig rådgivning på Københavns Universitet, undervist på Folkeuniversitetet og arbejdet som sproglig rådgiver, redaktør og informationsjournalist.

Det er en passion for godt sprog og god kommunikation, som driver Tina. Og denne passion lå også bagved ideen om at stifte Sprogprisen. Prisen hylder det gode danske sprog i både det private erhvervsliv og den offentlige sektor og blev stifter i samarbejde med andre sprogligt interesserede, blandt andet Dansk Sprognævn og Kommunikation og Sprog.

Formidabel formidler med falkeblik
Tinas mange års erfaring har gjort, at hun hurtigt kan spotte fejl og problemer i en tekst samt skelne mellem relevant og irrelevant indhold. Tina har selv skrevet mangt og meget gennem årene, og hun er derfor godt bekendt med de fleste genrer. Også som underviser er Tina god til at finde et niveau, hvor alle kan være med, og hun taler et sprog, som alle forstår. Man skal jo selv kunne leve op til det, som man prædiker.

Uddannelse
Cand.mag. i dansk og retorik fra Københavns Universitet
Diplomuddannelsen Kreativitet og ledelse under CFJE
Journalistisk grundtrin for trykte medier. DJE
Det journalistiske sprog på nettet. DJE
Læringskonsulentuddannelse. Goproces
Systemisk ledelse. Macmann Berg
Indvandrerlæreruddannelsen.

Udgivelser
“Sprogpolitik – fra ord til handling
“Skriveguide – værdiskabende professionel kommunikation
Kontakt
Telefon: 22 58 68 04
E-mail: tr@syntaksis.dk