Ærligt talt er den eneste godkendte form. Om du vil sætte -t på ærlig er dog valgfrit. Derimod er der altså ikke samme valgfrihed med hensyn til “talt” eller “taget”, som det er tilfældet med fx praktisk talt/taget og bogstaveligt talt/taget.

Upraktisk talt
Oprindeligt var praktisk taget den eneste rigtige form, men efterhånden som praktisk talt vandt indpas i dansk sprogbrug, blev praktisk taget og praktisk talt sidestillet. Det samme er sket for bogstavelig(t) talt og bogstavelig(t) taget. Dog var bogstavelig(t) talt den oprindelige form af de to.

Det er utvivlsomt denne valgfrihed, der har smittet af på udtryk som ærlig(t) talt, egentlig(t) talt og mildest talt, og som kan forvirre sprogbrugere landet over.