Apostroffen bruges til mange forskellige formål på dansk. Primært sætter vi apostroffer, hvor noget er udeladt, eller når vi tilføjer en endelse på visse fremmedord. I nogle tilfælde skal du bruge apostrof, og andre gange kan du bruge apostrof. Desuden er der selvfølgelig tilfælde, hvor du ikke skal bruge apostrof.

På de fleste danske computertastaturer sidder apostroffen (‘) umiddelbart til venstre for entertasten (returtasten) og deler plads med asterisken (*). Mange bruger fejlagtigt accenttegn (´ el. `) som apostroffer. Det er to forskellige tegn med to vidt forskellige formål. Læs mere om accenttegn.

Skal
Du skal bruge apostrof, når du tilføjer endelser på:

  • Forkortelser uden punktum, som ikke udtales som rigtige ord, fx hf’er, wc’et, SF’ere, kg’s, sms’e.
  • Taltegn og symboler,  fx 13’er, 80’erne, %’s, §’erne, P3’s (men trettener, firserne, procents, paragrafferne).
  • Bogstaver og ord, der bruges som værdi, fx [stumme] h’er, [en] om’er, [mange] men’er.

Desuden skal der sættes apostrof – og kun apostrof – når man danner ejefald (genitiv) af et ord, som ender på -s, -x eller -z, fx Mads’ [værelse], SAS’ [årsregnskab], Fox’ [programmer] eller Schweiz’ [turistråd]. Og altså ikke “Mads’s” og “Schweizes”.

Kan
Det er frivilligt, om du vil bruge apostrof, når du føjer en endelse til:

  • Fremmedord, der ender på en stum konsonant eller -c,  fx buffet’er eller buffeter, picnic’en eller picnicen, cognac’en eller cognacen.
  • Apostrof kan desuden bruges til at vise, at et eller flere bogstaver er udeladt. Det kan gøre en skreven tekst mere mundtlig og uformel, fx “go’ weekend”, “se’fø’li’ ka’ jeg ikk’ det”, “så’ det nu”, “hva’ si’r du?”.

Talesprog fremstår uformelt og samtidig useriøst. Desuden er det ikke specielt nemt at læse, og vi anbefaler derfor, at du staver ordene rigtigt i enhver seriøs og professionel tekst.

Skal ikke
Du skal ikke bruge apostrof, når du tilføjer endelser på:

  • Forkortelser med punktum, fx kbh.ere, kr.s, cand.ling.merc.en, stk.s

Den engelske brug af apostrof + s i forbindelse med genitiv har smittet af på det danske sprog, og vi støder tit på annoncer, skilte osv. med endelsen -‘s. Men det er altså ikke tilladt i dansk. Ligesom det hverken på dansk eller engelsk er tilladt at bruge apostrof + s som flertalsbetegnelse. Vi skriver derfor ikke: “mange test’s”, “flere coach’s”, “100 e-mail’s”.