Ord kan opdeles i deres grundbetydning og deres medbetydning. Abort og fosterdrab har samme grundbetydning, men vælger du at bruge fosterdrab, signalerer du en mere negativ holdning til abort. Du omtaler altså ikke blot abort, men også din holdning til abort. Grundbetydningen er det, ordet egentlig betegner (abort), og medbetydningen er den holdning, man tillægger ordet.

Ikke alle er lige bevidste om medbetydningerne til de ord, de bruger. Ved at være opmærksom på dit sprog og ordvalg, kan du altså bevidst eller ubevidst tillægge din holdning til et givent emne.