Den ældste betydning af ordet bjørnetjeneste er: “handling, som er velment, men som gør mere skade end gavn”. Denne betydning er efter en fabel af La Fontaine om en bjørn, der vil jage en flue væk fra sin sovende herres pande, men kommer til at slå ham ihjel.

Den nyeste betydning af ordet er: “handling, som er til stor hjælp for nogen, dvs. en stor tjeneste”. Denne betydning er kendt fra 1992, men regnes af mange for at være ukorrekt. Det er ofte unge, der bruger bjørnetjeneste med den nyeste betydning, men meget tyder på, at den ældste betydning igen er ved at være den mest brugte – også blandt unge.