Vi er nogle kolleger, der har diskuteret, om det hedder “uselvsikker” eller “selvusikker”, når man har mistet troen på sig selv.

Ordet er ikke optaget i nogen af vores ordbøger, hverken i den ene eller den anden form. Derfor kan I i stedet skrive, at en person er “usikker på sig selv”. Den formulering kan ingen sætte spørgsmålstegn ved i al fald.

En hurtig søgning på Google viser dog, at både “uselvsikker” og “selvusikker” bliver brugt – om end sparsomt med blot henholdsvis 136 og 142 forekomster. Vores mistanke er, at ordene er opstået, fordi vi i dansk i forvejen har ord, der lyder lidt derhenaf, som fx “uselvstændig” og “uselvisk” – der betydningsmæssigt selvfølgelig ikke kan sammenlignes med “uselvsikker”/”selvusikker” – og så naturligvis ordet “usikker”. For tænk på bl.a. “selvbevidst”, “selvglad” og “selvhævdende”, hvor man nok ikke vil være lige så tilbøjelig til at ville sætte et “u” foran eller i ordet. Heller ikke selvom vi har modsætninger (antonymer) for fx både “bevidst” og “glad”.