Hvad er korrekt: “I er velkommen” eller “I er velkomne”?

Spørgsmålet er, om tillægsordet (adjektivet) velkommen, skal stå i ental (singularis) eller flertal (pluralis), når det hører til et ord i flertal (her: I). Begge eksemplerne er imidlertid korrekte, og “reglen” lyder:

  • Flertal er altid korrekt.
  • Ental kan også bruges i nogle tilfælde.

Det er altid korrekt at bruge flertalsformen af et tillægsord, når det hører til et ord i flertal, fx “De ansatte var upåvirkede af larmen”. Men i visse tilfælde er det også korrekt at sætte et tillægsord i ental, selv om det hører til et ord i flertal. Det gælder fx, når der kommer et forholdsord (præposition) lige efter tillægsordet: “Vi er ikke interesseret i den slags”. Først og fremmest drejer det sig om faste forbindelser af et tillægsord og et forholdsord, fx interesseret i, klar over og ligeglad med.

Tommelfingerregel
Hvis du vil være på den sikre side, så sæt altid tillægsordet i flertal, når det hører til et ord i flertal.