Forkortelser kan på en gang være praktiske og dødirriterende. De er naturligvis praktiske, fordi de er korte og sparer derved forfatteren både tid og plads. Den tid, som forfatteren sparer, skal læseren dog sommetider bruge på at forstå forkortelserne i en tekst. Derfor er de også irriterende. Vær forsigtig, når du bruger forkortelser, og overvej, om din forkortelse er kendt af alle.

Herunder finder du en oversigt over en lang række forkortelser, som bliver brugt på dansk i større eller mindre omfang. I oversigten kan du også se, hvad forkortelserne egentlig står for, ligesom du kan tjekke tegnsætningen i en given forkortelse.

OMG!
Derudover har vi lavet en liste med nogle såkaldte unge forkortelser. Det er forkortelser, som du bl.a. kan støde på rundt omkring på internettet og i sms’er. Langt de fleste af forkortelserne har rod i engelsk og er meget indforståede. De hører derfor ikke hjemme i seriøs, professionel kommunikation, men længere nede på siden kan du altså blive klogere på de unge forkortelser.

Fork.Forkortelse for
– A –
a c. (ac.)a conto (aconto)
adr.adresse
afs.afsender
alm.almindelig/almindeligt
alt.alternativ/alternativt
a.m.b.a.andelsselskab med begrænset ansvar
ang.angående
ApSanpartsselskab
a/s (A/S)aktieselskab
att.attention (til)
aut.autoriseret
av (AV)audiovisuel
– B –
bccblind carbon copy (skjult kopi)
bet.betalt
bh (BH)brystholder
bl.a.blandt andet
bto.brutto
– C –
ca.cirka
cc (c.c.)carbon copy (kopi)
cd (CD)compactdisk
cf.confer (jævnfør)
cmcentimeter
co.kompagni
c/ocare of (boende hos)
cv (CV)curriculum vitæ
– D –
d.den
d.d.dags dato
dir.direkte/direktorat/direktør/dirigent
div.diverse/division
dj (DJ)diskjockey
dkr.danske kroner
d.m.denne måned
dna (DNA)deoxyribonukleinsyre
do.ditto (det samme)
dr.doktor
ds.dennes
d.s.s.det samme som
dvd (DVD)digital videodisk
dvs.det vil sige
d.å.dette år
– E –
e.b.efter bemyndigelse
eks.eksempel
el.eller
e.l.eller lignende
etc.etcetera (og så videre)
evt. eventuel/eventuelt/eventuelle
– F –
f.den/det følgende
fa.firma/firmaet
ff.de følgende
fhv.forhenværende
fm.fuldmægtig
f.m.forrige måned
fmd.formand
fr.fru/frøken
frk.frøken
f.t. (p.t.)for tiden
fx (f.eks.)for eksempel
f.å.forrige år
– G –
ggram
Gbgigabit
GBgigabyte
g.d.gårs dato
gl.gammel
– H –
hhora (time)
HAhandelsvidenskabelig afgangsprøve
hahektar
HDhandelsvidenskabelig diplomprøve
HDTV (hdtv)højdefinitions-tv
hf (HF)højere forberedelelseseksamen
HFhøj frekvens
hhhøjere handelseksamen
hhv.henholdsvis
hhx (HHX)højere handelseksamen
hr.herre
hr (HR)human resource
hrshøjesteretssagfører
htx (HTX)højere teknisk eksamen
– I –
if.ifølge
ifm. (i.f.m.)i forbindelse med (ikke autoriseret)
ift (i.f.t.)i forhold til (ikke autoriseret)
inkl.inklusive
i/s (I/S)interessentskab
istf. (i. st. for)i stedet for
it (IT)informationsteknologi
– J –
jf.jævnfør
jnr. (j.nr.)journalnummer
jr. (jun.)junior
– K –
kbkilobit
kBkilobyte
Kbh.København
kgkilo/kilogram
kl.klokken/klasse
kmkilometer
km/t. (km/h)kilometer i timen
Kr.Kirke (i stednavne)
kr.krone/kroner
k/s (K/S)kommanditselskab
kt.konto/kontor
kWhkilowatt-time
– L –
l (L)liter
lb.nr.løbenummer
lejl.lejlighed
Ll.Lille (i stednavne)
lok.lokal (lokalnummer)
lrs.landsretssagfører
– M –
mmeter
m.med
maks.maksimum/maksimal/maksimalt
m.a.o.med andre ord
matr.nr.matrikelnummer
mbmillibar
Mbmegabit
MBmegabyte/mellembølge
md.måned
mdl.månedlig/månedligt
mdr.måneder
MEPmedlem af Europa-Parlamentet
mezz.mezzaninen
m.fl. (mfl.)med flere
MFmedlem af Folketinget
mf.midtfor
m.h.t.med hensyn til
mia.milliard
mio.million
ml.mellem
mmmillimeter
m.m.med mere
Mmemadame
modt.modtager
m.v.med videre
– N –
NB (nb.)notabene (bemærk!)
Ndr.Nordre (i stednavne)
NNnomen nescio (navnet er ukendt)
nr.nummer
Nr.Nørre (i stednavne)
nto. netto
– O –
o.a.og andet/og andre
obs.observér!
o.fl. (ofl.)og flere
o.g.over gården
o.l. (og lign.)og lignende
o.m.a. og mange andre
osv. og så videre
– P –
p.pagina (side)
p.a.pro anno (om året)
par.paragraf
p.b.v.på bestyrelsens vegne
pc (PC)personlig computer
pct.procent
pga. (på gr. af)på grund af
pk.pakke
pkt.punkt
Pl.Plads (i stednavne)
pr (PR)public relations
pr.per
prc. (pr.)præcis
PS (p.s.)postscriptum (efterskrift)
– R –
Rrekommanderet
– S –
s.side
sa.samme
Sdr.Sønder/Søndre (i stednavne)
sen.senior
sign.signeret
Skt.Sankt (bl.a. i stednavne)
s.m.samme måned
s.m.l.sammenlign (jævnfør)
St.Store (i stednavne)
st.stuen
str.størrelse
stk.styk/stykke
s.u.svar udbedes
s.å.samme år
– T –
tton
t.time/tara
td.tønde
tdr.tønder
t.h. (th.)til højre
tlf.telefon/telefonnummer
t.o.m.til og med
t/rtur-retur
t.v. (tv.)til venstre
tv (TV)television
– U –
ugtl.ugentlig/ugentligt
– V –
V.Vester/Vestre (i stednavne)
v.ved – eller van/von (i navne)
vedl.vedlagt
vedr.vedrørende
vha. (ved hj. af)ved hjælp af
vsa.ved siden af
vær-værelse
– Ø –
Ø. Øster/Østre (i stednavne)
– Å –
årh.arhundrede
årl.årlig/årligt

Unge forkortelser

Fork.Forkortelse forPå dansk
AFAIKas far as I knowså vidt jeg ved
AFKaway from the keyboardvæk fra tastaturet
B4beforefør
B4Nbye for nowfarvel for denne gang
BBbye byefarvel
BBLbe back laterer tilbage senere
BBSbe back sooner snart tilbage
BRBbe right backer tilbage om lidt
BTWby the wayfor resten
CUsee youvi ses
FYIfor you informationtil din orientering
G-griner
GG-griner godt
GGG-griner godt og grundigt
GTG (G2G)got to goer nødt til at smutte
GL&HFgood luck and have funheld og lykke og god fornøjelse
GZcongratulationstillykke
H&Khug and kisskys og kram
H8hatehad
IDKI don't knowdet ved jeg ikke
IGPI gotta peejeg skal tisse
ILYI love youjeg elsker dig
IMYI miss youjeg savner dig
IMOin my opinionefter min mening
IMAOin my arrogant opinionefter min arrogante mening
IMHOin my humble/honest opinionefter min ydmyge/ærlige mening
JKjust kiddingbare for sjov
L8Rlatersenere
LMAOlaughing my ass offgriner min røv i laser
LOLlaughing out loudgriner højlydt
MYOBmind your own businesspas dig selv
NVMnever mindlige meget
NPno problemintet problem
OFCof courseselvfølgelig
OMGoh my Goddu gode gud
PAWparents are watchingmine forældre kigger
PLS (PLZ)pleasebe om
PMprivate messageprivat besked
POSparents over shouldermine forældre ser med
PPLpeople folk
ROFLrolling on the floor laugingruller rundt på gulvet af grin
Srysorryundskyld
S-smiler
SETEsmiling ear to earsmiler over hele ansigtet
SS-smiler sødt
SYSsee you soonses snart
TBHto be honestfor at være ærlig
THXthankstak
TOYthinking of youtænker på dig
TYthank youtak skal du have
W/Ewhateverlige meget
WTFwhat the fuckhvad søren! (cirka)
WWJDwhat would Jesus do?hvad ville Jesus gøre?
YT you there?er du der?