Korte former: fx forpligte og forpligtelse
Lange former: fx forpligtige og forpligtigelse

Hvornår skal vi bruge den korte form, og hvornår den lange?

Indtil 1986 var det kun den korte form, der var anerkendt af Retskrivningsordbogen. Men efter 1986 er den lange form også korrekt. For bekræfte – bekræftelse er det dog stadig kun den korte form, der kan bruges. Det hedder altså IKKE bekræftige – bekræftigelse.

Der er også ord, hvor det i dag kun er den lange form, som er korrekt, fx

  • berigtige – berigtigelse
  • besigtige – besigtigelse
  • beskæftige – beskæftigelse

Det kan være svært at gennemskue reglerne, så hvis du er i tvivl om, hvilken form du skal bruge, kan du slå op i Retskrivningsordbogen.