Nogle udsagnsord (verber) har en mærkelig bydemåde (imperativformer) – med en bogstavforbindelse, som normalt ikke kan stå sidst i et dansk ord, fx hamstr, klandr, behandl og smuldr. Formerne er helt korrekte og som regel lette nok at udtale. De udtales jo, som om der stod et e mellem de to sidste bogstaver, fx “behandel ham ordentligt”. Vanskelighederne opstår først, når ordene skal skrives, for så ser de meget mærkelige og forkerte ud. Derfor kan man undertiden se, at kreative sjæle har forsøgt at løse problemet ved at sætte et –e på, så ordet kommer til at se ‘normalt’ ud, fx “Smuldre smørret i melet”. Det er en nødløsning, der er klart ukorrekt, og som derfor ikke kan anbefales. I de fleste tilfælde kan du komme uden om problemet ved at omskrive formuleringen, fx “Smuldr smørret i melet” → “Smørret smuldres i melet”.

!!!
For god ordens skyld skal det nævnes, at der ikke er noget krav om, at der skal udråbstegn efter en bydeform. Det kan sættes som trumf på fx en ordre, men ellers er det ikke nødvendigt og virker ofte for påtrængende og befalende.