Tjener det et højere formål at diskutere højst og højest? Ja, det gør det. For selv om de to former minder meget om hinanden, er der nogle vigtige forskelle, som det er godt at kende. Højst og højest er to former af samme ord. De er begge højeste grad (superlativer) af tillægsordet (adjektivet) høj. Men de betyder ikke det samme og bruges heller ikke på samme måde.

Højst
Højst bruges i to betydninger:

1. Særdeles (meget, overordentlig, smadder-), fx

  • Det er højst irriterende.
  • Det er højst mærkværdigt.

2. Maksimalt (ikke mere end), fx

  • Den koster højst 20 kr.
  • Den må ikke koste mere end højst nødvendigt.

Højest
Højest bruges i alle andre betydninger end de to, der er nævnt under højst. Det er derfor højest, der bruges i sammenligninger, og når det bogstaveligt drejer sig om højde, fx

  • Hvem af os er højest?
  • Mit højeste ønske er en hest.