Min veninde siger, at “at snakke” er dårligt/plat sprog, og at det hedder at tale sammen. Jeg opfatter “snakke” som et uformelt ord – man holder en tale, men tager en snak. Det er to lidt forskellige ord, men jeg mener ikke, at tale er et simpelt eller udannet ord.

Hvis du slår de to ord, “tale” og “snakke”, op i Politikens Nudansk Ordbog, der naturligvis følger Sprognævnets anbefalinger og retningslinjer, så finder du bl.a. følgende:

  • Snakke = tale
  • Tale = snakke

Der er derfor ingen tvivl om, at snakke/tale-spørgsmålet er et levn fra fortiden. “Snakke” er et gammelt ord, som er kommet til dansk fra tysk i den sene middelalder. Og man har i lang tid skelnet mellem snak og tale, hvor “at snakke” havde lavere status end “at tale”. Mange har måske i skolen hørt, at “folk taler, papegøjer snakker”.

I dag skelner man altså ikke i lige så høj grad som tidligere mellem snak og tale, og det kan man måske tilskrive, at vi i vores moderne samfund er langt mere uformelle i vores omgang med hinanden. Der er selvfølgelig stadig sammenhænge, hvor tale gør sig bedst, fx “det taler til hendes fordel, at…” eller “det taler for sig selv”.

Du kan derfor roligt snakke løs og bede din veninde om at følge med tiden! Hun kan “tale” alt, hvad hun vil, men hun må samtidig acceptere, at vi andre frit kan lade det blive ved snakken.