Jeg har et spørgsmål til kommatering. Eksemplet er: “Identificer kilden anvendt i udarbejdelsen.” Skal der være et komma efter “kilden”, da der underforstået skal være et “som er” inden “anvendt”?

Der skal ikke være nogen kommaer i sætningen: “Identificer kilden anvendt i udarbejdelsen”. Du har ret i, at “som er” er underforstået, men reglen om at sætte komma, når et led er underforstået, gælder kun for udsagnsled (verballed). Her er også grundleddet (subjekt) underforstået “som”.

Der findes en anden kommaregel, som i nogle tilfælde bruges, når der ikke er tale om hele sætninger, nemlig brugen af parentetiske kommaer, men det kræver, at du kan løfte den del af sætningen ud, som du sætter komma omkring, dvs., at du skal kunne fjerne fx “anvendt i udarbejdelsen”, og det giver, så vidt jeg kan se, ikke mening her.