Jeg formoder, at det ikke er eleverne, der laver den lektie, der skal læres

Jeg mindes ikke selv at have hørt udtrykket “lære lektier” brugt. Personligt ville jeg nok sige “lave lektier” eller “læse lektier”.

En hurtig sammenligning på Google viser da også, at “læse lektier” er mest udbredt med ca. 140.000 forekomster. Herefter “lave lektier” med 44.000 forekomster. Sidst “lære lektier” med ca. 1.600 forekomster. Det betyder ikke, at “lære lektier” er forkert (udtrykket optræder bl.a. i Ordbog over det danske sprog – se punkt 5.3), det er blot ikke lige så udbredt som de to andre.

“Lektie” kommer fra nedertysk “lectie”, som kommer af det latinske “lectio”, som betyder læsning/oplæsning. Det forklarer muligvis, hvorfor vi for det meste bruger at “læse lektier”, selv om lektielæsning kan involvere meget andet end læsning.