Retskrivningsordbogen
– Retskrivningsordbogen på nettet

Den Danske Ordbog
– Det moderne danske ordforråd

Ordbog over det danske sprog
– Historisk ordbog, dækker ordforrådet i dansk fra år 1700 og frem

KorpusDK
– Dansk sprogbrug

Dansk Sprognævn
– Det danske sprognævns hjemmeside

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
– DSLs hjemmeside

Sproget.dk
– Sprogportal skabt af Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab