Hvad er den korrekte orddeling ved linjeskift egentlig for flertalsord, som ender på -inger?
Eks.: Er det “tvilling-er” eller “tvillin-ger”?
“Forretning-er” eller “forretnin-ger”?

I forhold til orddeling ved linjeskift er den generelle regel, at ord kan deles mellem deres stavelser og med mindst én vokal på hver linje. Derudover tages der hensyn til ordenes betydningsdele, endelser osv.

I de eksempler, du nævner, bør du dele ordene, således at flertalsendelsen står på næste linje: “Forretning-er” og “tvilling-er”.

Ordene kan dog også deles på følgende måder:

  • For-ret-ning-er
  • Tvil-ling-er

Retskrivningsordbogen viser også altid, hvordan forskellige ord kan deles: