Til Sprogdagen 2017 var temaoverskriften “Magtens sprog”. Det forholdt alle dagens oplægsholdere sig derfor til.

Ét oplæg virkede særlig relevant i den sammenhæng. Det var Cavling-belønnet journalist og forfatter Jesper Tynells spændende analyser af embedsmænds sprogbrug.

Sproglig rygdækning
Tynell har skrevet bogen Mørkelygten om samme emne. Bogen er blevet til på baggrund af mange samtaler med danske embedsmænd.

Embedsmændene fortæller bl.a., hvordan de meget bevidst bruger (eller misbruger) sproget til at udtrykke sig så “præcist”, at den ansvarlige minister ikke kan gribes i fejl. Sproget bliver med andre ord en form for rygdækning.

Ophæver sprogets betydning
“Præcist” er embedsmændenes eget udtryk for at sige, hvad der skal siges, uden at det bliver sagt. Ord bliver omdefineret til afsenderes formål, uden at modtageren bliver gjort opmærksom på det. Den samme tekst kan derfor pludselig læses på flere måder. Og sådan bliver sprogets betydning nærmest ophævet

På de præmisser er det svært at finde hoved og hale i budskabet. Resultatet er, at journalister misforstår de ellers så “præcise” formuleringer. Men det er jo ikke embedsmændenes eller den ansvarlige ministers skyld. De har jo svaret – sådan da.

Både fascinerende og skræmmende
Tynell havde taget flere eksempler med fra sin bog Mørkelygten. Og det er på én gang fascinerende og skræmmende at se, hvordan politisk kommunikation alt for ofte handler om at sløre et budskab frem for at få det ud.

Det minder nærmest om et stykke absurd teater. Du kan måske også føle dig hensat til et afsnit af den britiske komedieserie fra begyndelsen af 80’erne “Javel, hr. minister”, hvor sproget også spiller en markant hovedrolle. “Thank you, Bernard, I couldn’t have put it less clearly myself,” som premierministeren siger på et tidspunkt.

Mens dåselatteren i “Javel, hr. minister” afslører, at det er komedie, kan du i Mørkelygten godt komme i tvivl. Selve emnerne er dog alvorlige nok. Det handler bl.a. om beslutningen om at sende danske soldater i krig i Irak.


Jesper Tynell: Mørkelygten – Embedsmænd fortæller om politisk tilskæring af tal, jura og fakta
Forlaget Samfundslitteratur

Bogens titel kommer af et redskab, som flere embedsmænd henviser til. Når de tager mørkelygten i brug, er det en særlig måde at skrive på. Lygten kaster ikke mørke, men kun lys nogle bestemte steder.