På dansk har vi to henførende stedord (relative pronominer); “som” og “der”. I langt de fleste tilfælde er der frit valg mellem de to, og i andre tilfælde kan du faktisk helt undlade at indlede en relativsætning med et stedord. Som tommelfingerregel kan du notere dig, at det altid er korrekt at bruge “som”. Herunder kan du læse lidt mere om de små grammatiske forskelle mellem “som” og “der”. Forskellene er lidt tekniske, og det drejer sig altså ikke om, at det ene kun kan bruges om levende væsener, mens det andet bruges om resten, som mange ellers tror.

Som
“Som” er som sagt altid rigtigt. Det er det, fordi “som” kan bruges som grundled (subjekt), genstandsled eller hensynsled (objekt) og andet i ledsætningen, fx

 • Det er Syntaksis, som skriver nyhedsbrevet (“som” = grundled).
 • Det her er nyhedsbrevet, som Syntaksis har skrevet (“som” = genstandsled).
 • Det er til dig, som Syntaksis har sendt nyhedsbrevet (“som” = hensynsled).
 • Det er den her nyhed, som Syntaksis har skrevet om (“som” = styrelse til forholdsordet “om”).
 • Det er Syntaksis, der skriver nyhedsbrevet, og som sender det ud til modtagerne (“som” = grundled. Bemærk, at kun “som” kan bruges efter fx “og”, når flere sideordnede stedord henviser til samme subjekt).

Der
“Der” kan kun bruges, når det fungerer som subjekt i en ledsætning. Dvs. stedordet “der” ikke kan bruges som objekt. Bemærk, at “der” ikke kun er et stedord, men også biord (adverbium), fx

 • Det er Syntaksis, der skriver nyhedsbrevet (“der” = grundled).
 • Nyhedsbrevet, der er skrevet af Syntaksis, udkommer otte gange årligt (“der” = grundled).
 • Det er nyhedsbrevet der, som Syntaksis har skrevet (“der” = biord, “som” = genstandsled).

Ingen af delene
Du kan helt undlade at bruge et stedord, hvis stedordet ikke optræder som subjekt. Derfor er “ingen af delene” faktisk også kun et alternativ til “som”, der kan fungere som andet end subjekt, fx

 • Det her er nyhedsbrevet, Syntaksis har skrevet.
 • Det er til dig, Syntaksis har sendt nyhedsbrevet.
 • Det er den her nyhed, Syntaksis har skrevet om.
 • Det er nyhedsbrevet der, Syntaksis har skrevet.