Er tegnsætningen korrekt i følgende sætning: Afgørende for, om det er muligt, er, om det er sædvanligt med sælgerpantbreve i en sådan handel.

Ja, tegnsætningen er helt korrekt. En omskrivning kunne lyde: “Det afgørende for sagen er, om det er sædvanligt …”

I din sætning er “sagen” konkretiseret ved ledsætningen “om det er muligt”, og sætter vi den ledsætning ind i stedet for “sagen”, skal den flankeres af kommaer efter reglerne for traditionelt komma.