Tankestregen bruges først og fremmest omkring indskud, fx

“Vi kan – som noget nyt – levere varerne på din adresse.”

Og foran tilføjelser, fx

“Hun ønsker sig et kæledyr – mest af alt en kanin.”

Der er luft på begge sider af en tankestreg, og i trykt skrift er tankestregen længere end bindestregen.

Ved indskud kan du også bruge komma eller parenteser i stedet for tankestreger.

Tankestreg eller bindestreg?
En tankestreg er ikke det samme som en bindestreg.