Hvordan staver man til vide/vige/vie ærmer? Altså forstået som “brede” ærmer.

Svaret er “vide” om fx ærmer, bukseben og lignende. “Vide” er flertalsformen af tillægsordet (adjektivet) “vid” (som i forbindelse med tøj også kan udtales uden d – altså [vi’]), som betyder stor i bredden eller som omfatter mange ting: Fx “vinduet står på vid gab”, “fortælle vidt og bredt”, “rejse vidt omkring”, “den vide verden” osv.

Taler man derimod om “ærmevidde” eller lignende vidder som navneord (substantiv), staves det derimod med to d’er.