Starte op eller påbegynde?

Udtrykket “at starte op” bliver ofte brugt, men er det korrekt sprogbrug? Jeg mener, at man “påbegynder” fx et kursus – og “starter” fx et løb eller en bil. Hvad er det korrekte? Engang brugte man primært “starte” om maskiner, motorer og...