Ud at handle eller ud og handle?

Hedder det: “Vil du med ud og handle” eller “Vil du med ud at handle”? I betydningen “for at” skrives det normalt “at”: “Vil du med ud (for) at handle?” I mere uformel sprogbrug kan det dog også skrives “og”. Vi har skrevet mere om...

Hvad for en eller hvilken?

Kan man både sige “hvad for en” og “hvilken”? Er begge talemåder ok? Begge udtryk er accepteret, men “hvad for en/et” anvendes mest i talesprog og anses derfor også af mange som værende uformel sprogbrug....

Orddeling af firmanavn

Må jeg i en tekst lave deling i et firma-/virksomhedsnavn, så det står hen over to linjer? Er det korrekt, at man aldrig sidst i en sætning vil vælge at opdele et firma/virksomhedsnavn? Jeg er ikke bekendt med, at der skulle gælde særlige regler for orddeling af...

Masser af eller massere af?

Jeg ser ofte ordet “massere” brugt. Altså: “Der er massere af ting og sager til salg”, eksempelvis. Findes det ord? Burde der ikke stå “masser”? Ordet “massere” findes. Det betyder bare at give massage, og derfor burde...

René med accent eller apostrof?

Jeg har en diskussion med min genbo om, hvorvidt mit navn René er med apostrof eller accenttegn. Jeg håber, I kan hjælpe mig. Det er et accenttegn over e’et i dit navn. Tegnet hedder i øvrigt accent aigu. Jeg har brugt en apostrof i sætningen herover (“e’et”)...