Mon dog?

Hvad betyder ordet “mon” i salmelinjen “dig mon jeg mig befale.” ? (I salmen “Du, Herre Krist, min frelser est” af Stehn, fra 1588.) Salmer er ikke Syntaksis’ stærke side, og vi søgte derfor hjælp i Ordbog Over Det Danske...

Ikke tale, bare snakke

Min veninde siger, at “at snakke” er dårligt/plat sprog, og at det hedder at tale sammen. Jeg opfatter “snakke” som et uformelt ord – man holder en tale, men tager en snak. Det er to lidt forskellige ord, men jeg mener ikke, at tale er et...

Hvorfor trække en streg i sandet?

“Trække en streg i sandet” – hvor kommer det fra? Mærkeligt udtryk for en kraftig markering. Der er ikke noget kraftigt ved en streg i sandet; den er lille og hurtigt udvisket. Ja, det er et mærkeligt udtryk. Det stammer fra den første Golfkrig i...

En god meter versus godt en meter

Jeg mener, at “godt en meter” betyder næsten en meter, mens “en god meter” betyder over en meter. Er det korrekt? Begge udtryk betyder mere end en meter, men “godt en meter” kan også betyde mindre end en meter. I dag er det sådan,...

Bro, bro, drille

Jeg ved, at man skriver “på Østerbro”, når man taler om bydelen i København, men ville det ikke være mere korrekt at skrive “i Østerbro”, da det er en bydel og ikke en fysisk bro i dag? Brugen af “i” og “på” kan drille i...

Så småning om

Når jeg skal give udtryk for begrebet “efterhånden”, benytter jeg ofte at skrive “så småningom”. Det er en vending, jeg har anvendt i de sidste 30-40 år, men først for nylig spurgte en journalist mig, hvor udtrykket stammer fra, da hun aldrig...