Er “skamrose” blevet et nyt pendulord? Jeg tænker på brugen af ordet i betydningen en stor og velfortjent ros (fx i denne overskrift fra JyllandsPosten: “Amerikansk avis skamroser ‘Borgen'”), mens ordbogen angiver følgende betydning “rose ukritisk og overdrevent, fx for at latterliggøre eller for at indynde sig”.

Lad os først forklare udtrykket “pendulord” for de, som måske ikke kender det. Et pendulord er et ord, der har to modsatte betydninger, som det kan svinge imellem. De modsatte betydninger opstår som regel over tid og på tværs af generationer. Andre eksempler er “forfordele” og “bjørnetjeneste“.

Andre har spottet samme tendens, men det er i vores øjne lidt et tolkningsspørgsmål, om “skamrose” reelt har modsatrettede betydninger, eller om det bliver brugt i forskellige grader. Overdreven ros kan jo også være velfortjent. Jeg skamroser fx gerne min hund, når den har været dygtig. Rosen er muligvis overdreven i forhold til hundens indsats, men den har stadig været dygtig. På sammen vis er det op til individuel vurdering, om den amerikanske avis’ ros af “Borgen” er overdreven og/eller velfortjent.