#Husk-nu-det-gode-humør

Mange glemmer alt om almindelig høflighed på de sociale medier. Her fylder skældsord mere og mere, ligesom tonen hele tiden bliver hårdere. Det har vi blandt andet kunnet se i DR-dokumentaren “Ti stille kvinde” for nylig. I udsendelserne giver en række...

Kom an, komma

Kommaet – det lillebitte og nærmest overflødige tegn. Og samtidig det tegn, som giver anledning til mest debat og diskussion. For tiden kører kommadebatten nok en omgang, og er det overhovedet muligt at sætte punktum for den? Dansk Sprognævn tager i hvert fald nu...

De eller dem?

Skal der stå “de” eller “dem” i sætningen: “Der blev ikke taget hensyn til de/dem, som var direkte implicerede i sagen”? Hovedreglen er, at man skriver de, når de er grundled (subjekt), og dem i alle andre tilfælde. Derfor skal det...

Faglighed eller forståelighed

Det ene udelukker ikke nødvendigvis det andet. Men det er væsentligt for forståeligheden, at du er bevidst om dit sprog, når du vil dele sin faglige viden med andre. Jo sværere fagstof, jo mere brug er der for formidling. Det er fagsprog, når tømreren bruger ord som...

Når talemåderne glipper

Nogen gør det bevidst, mens andre kommer til det helt uforvarende: At blande faste talemåder sammen til nye, kreative, morsomme og ofte særdeles sorte vendinger. Som da Brian Mikkelsen – daværende justitsminister – for rullende kameraer bl.a. proklamerede, at de...

Udråbstegn

Udråbstegn bruges for at vise, at noget er ment som et udråb, en ordre eller et ønske, fx “Hej!”, “Av!”, “Kom her!”, “Hvem der bare havde tid til en pause!” I et brev eller en mail til en kunde er det derfor sjældent...

Tankestreg

Tankestregen bruges først og fremmest omkring indskud, fx “Vi kan – som noget nyt – levere varerne på din adresse.” Og foran tilføjelser, fx “Hun ønsker sig et kæledyr – mest af alt en kanin.” Der er luft på begge sider af en tankestreg, og i...

Smileyer og kreativ tegnsætning

På skrift kan det være svært at udtrykke fx humor, ironi og sarkasme. Derfor bruger mange kreativ tegnsætning i form af smileyer [;o)], emojis og andre stemningskommentarer [*s* = smiler]. På den måde kan du nedtone alvoren i det, du skriver; men kreativ tegnsætning...

Semikolon

Semikolon markerer et ophold i en tekst. Du kan sige, at opholdet er kortere end et punktum og længere end et komma. Du kan sætte semikolon mellem to helsætninger, der hører specielt meget sammen. Så meget, at du altså ikke kan “nænne” at adskille dem med...

Punktum

Punktum afgrænser og afslutter selvstændige, eller forholdsvis selvstændige, dele af en tekst, først og fremmest helsætninger. Derfor er punktummet et meget vigtigt tegn. Det viser nemlig, hvornår en sætning slutter, og en ny begynder. Når punktum slutter en sætning,...